1 st Exhibition Of Photography “Portrait 2013-Vidin” Bulgaristan’dan Sergileme

Murat Sertan Sağmanlı’nın “Grocer” isimli fotoğrafı  Bulgaristan’da yapılan 1 st Exhibition Of Photography “Portrait 2013-Vidin” yarışmasında sergileme aldı. FIAP Patronaj: 2013-42