Fotoğraf Geçidi Yarışmasından Sergileme

2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen seçiciliğini Gültekin Çizgen’in yaptığı “İstanbul” konulu fotoğraf yarışmasında Murat Sertan Sağmanlı’nın “Salacak’tan” isimli çalışması sergilenmeye değer görülen eserler arasında yer almıştır.20.11.2009