İngiltere “34th Northern Counties International Salon Of Photography” Yarışmasından Sergileme

İngiltere “34th Northern Counties International Salon Of Photography” yarışmasından Murat Sertan Sağmanlı’nın “Broom Makers” isimli fotoğrafı sergilemeye layık görüldü. FIAP Patronaj:2013-147

Sırbistan “2nd Danube Exhibition 2013” Yarışmasından Sergileme

Sırbistan’da yapılan “2nd Danube Exhibition 2013” yarışmasından Murat Sertan Sağmanlı’nın “Gondols” isimli fotoğrafına sergileme geldi. FIAP PAtronaj: 2013-127

İtalya “2nd Woman Is…” Yarışmasından Sergileme

Sağmanlı’nın “Broom Makers” isimli fotoğrafı İtalya’da yapılan “2nd Woman Is…” Yarışmasının serbest kategorisinde sergileme kazandı. FIAP Patronaj:2013-031

İngiltere “100 th International Exhibition-2013” Yarışmasından Sergileme

İngiltere’de yapılan “100 th International Exhibition-2013” yarışmasından Sağmanlı’nın “Sistanbul” isimli fotoğrafına sergileme verildi. FIAP Patronaj:2013-001

Sırbistan “1.st International Salon Of Photography Kula 2013” Yarışmasından Sergileme

Sırbistan’da yapılan “1.st International Salon Of Photography Kula 2013” yarışmasında Sağmanlı’nın “Kırkpınar” isimli çalışması sergileme aldı. FIAP Patronaj: 2013-134

1 st Exhibition Of Photography “Portrait 2013-Vidin” Bulgaristan’dan Sergileme

Murat Sertan Sağmanlı’nın “Grocer” isimli fotoğrafı  Bulgaristan’da yapılan 1 st Exhibition Of Photography “Portrait 2013-Vidin” yarışmasında sergileme aldı. FIAP Patronaj: 2013-42