Blog

Exlore our all news & Journal in a minitues.

İngiltere “34th Northern Counties International Salon Of Photography” yarışmasından Murat Sertan Sağmanlı’nın “Broom Makers” isimli fotoğrafı sergilemeye layık görüldü. FIAP Patronaj:2013-147

Sırbistan’da yapılan “2nd Danube Exhibition 2013” yarışmasından Murat Sertan Sağmanlı’nın “Gondols” isimli fotoğrafına sergileme geldi. FIAP PAtronaj: 2013-127

Sağmanlı’nın “Broom Makers” isimli fotoğrafı İtalya’da yapılan “2nd Woman Is…” Yarışmasının serbest kategorisinde sergileme kazandı. FIAP Patronaj:2013-031