İngiltere “100 th International Exhibition-2013” Yarışmasından Sergileme

İngiltere’de yapılan “100 th International Exhibition-2013” yarışmasından Sağmanlı’nın “Sistanbul” isimli fotoğrafına sergileme verildi. FIAP Patronaj:2013-001