İngiltere “34th Northern Counties International Salon Of Photography” Yarışmasından Sergileme

İngiltere “34th Northern Counties International Salon Of Photography” yarışmasından Murat Sertan Sağmanlı’nın “Broom Makers” isimli fotoğrafı sergilemeye layık görüldü. FIAP Patronaj:2013-147