İtalya “2nd Woman Is…” Yarışmasından Sergileme

Sağmanlı’nın “Broom Makers” isimli fotoğrafı İtalya’da yapılan “2nd Woman Is…” Yarışmasının serbest kategorisinde sergileme kazandı. FIAP Patronaj:2013-031