Sırbistan “2nd Danube Exhibition 2013” Yarışmasından Sergileme

Sırbistan’da yapılan “2nd Danube Exhibition 2013” yarışmasından Murat Sertan Sağmanlı’nın “Gondols” isimli fotoğrafına sergileme geldi. FIAP PAtronaj: 2013-127